Bộ Gù Chặn Dây Đề Xe Cuộc Nhôm và Nhựa

Sản phẩm Bộ Gù Chặn Dây Đề Xe Cuộc Nhôm và Nhựa  rất cứng và bền chắc, phù hợp rất nhiều cho nhu cầu: mua mới, thay thế cho sản phẩm cũ, phục vụ cho nhu cầu sử dụng xe đạp của quý khách.

Bộ Gù Chặn Dây Đề Xe Cuộc Nhôm và Nhựa được thiết kế dùng để bắt vào xe cuộc,bộ gù có chức năng chịu đầu dây đề khi xe quí khách sử dụng tay lắc rất nhạy khi chỉnh đề và có ốc tăng đưa dây đề.

Sản phẩm Bộ Gù Chặn Dây Đề Xe Cuộc Nhôm và Nhựa có 2 loại:nhôm và nhựa