Nhông Dĩa Stronglay Xe Đạp Cổ

_Sản phẩm Nhông Dĩa Stronglay Xe Đạp Cổ rất êm và bền chắc, phù hợp rất nhiều cho nhu cầu: mua mới, thay thế cho sản phẩm cũ, phục vụ cho nhu cầu sử dụng xe đạp của quý khách.

_Sản phẩm Nhông Dĩa Xe Đạp Cổ Hiệu Stronglay được thiết kế cho dĩa Pháp dùng để thay thế khi nhông dĩa xe quý khách bị mòn, sản phẩm chỉ phù hợp cho loại giò stronglay

_Sản phẩm Nhông Dĩa Stronglay Xe Đạp Cổ được làm bằng nhôm có 5 chấu,sản phẩm có hình như đã đăng.

_Sản phẩm phù hợp với các loại xe đạp cổ của pháp, sản phẩm chỉ có nhông dĩa không có giò dĩa.

_Sản phẩm có mẫu mã đẹp, bắt mắt dễ tạo sự chú ý cho khách hàng.