Tag: Càng Thắng Shimano

Càng Thắng Shimano Dạng Cổ Điển

_càng thắng shomano của nhật sản xuất dùng để gắn xe cuộc 670.càng thắng có 4 cục gôm shimano theo càng có vỏ gôm làm bằng nhôm,càng có cần gạt tăng đưa khi lắp vào sườn muốn mở bánh ra