Tag: Cặp Chắn Bùn

Cặp Chắn Bùn Xe Đạp 650 Gắn Xe Pháp Cổ

_Sản phẩm  Cặp Chắn Bùn Xe Đạp 650 Gắn Xe Pháp Cổ dùng để gắn cho xe đạp cuộc sử dụng bánh 650 và 660 cho những loại xe đạp cổ của pháp,chắn bùn có bản to rất phù hợp