Tag: Cạt Te Dĩa

Cạt Te Dĩa Xe Đạp Cổ

Cạt Te Dĩa Xe Đạp Cổ _cạt te dĩa dùng để chắn sên (xích) xe đạp đầm hoặc xe đạp nhôm của pháp. _sản phẩm do việt nam đúc,vật liệu nhôm nên không bị ghỉ sét.