Tag: Chắn Sên Nhôm

Chắn Sên Nhôm Xe Đạp Cổ

_Sản phẩm Chắn Sên Nhôm Xe Đạp Cổ được thiết kế gắn để bảo vệ dây sên khỏi dính quần khi đang chạy xe,sản phẩm thiết kế theo dạng cổ điển như hình mỏ chim. _Sản phẩm Chắn Sên Nhôm