Tag: Chim Én

Chim Én Gắn Mũi Chắn Bùn

_chim én gắn vào mũi chắn bùn xe đạp dùng để trang trí,làm bằng nhôm có đế bắt kèm theo. _giá trên chỉ 1 con