Tag: Chim Sâu

Chim Sâu Gắn Mũi Vè

_chim sâu gắn mũi vè dùng để trang trí trước mũi về xe đạp rất đẹp.làm bằng nhôm. _giá trên chỉ 1 con