Tag: Chuông Xi Đồng

Chuông Xi Đồng Gắn Xe Đạp

_Chuông Xi Đồng Gắn Xe Đạp được thiết kế dùng cho xe đạp để trang trí,chuông xài cần ghõ bên ngoài khác và mới lạ so với những chuông thông thường,bên trên chuông có ốc chịu nắp chuông cũng được