Tag: Cốt Giữa Xe Đạp

Cốt Giữa Xe Đạp Loại Tròn Của Nhật

_Cốt Giữa Xe Đạp Loại Tròn Của Nhật được nhập khẩu từ Nhật về,dùng để gắn vào bót sườn sau đó gắn giò dĩa vào loại cốt này sử dụng cốt tròn nên phải sử dụng giò dĩa cốt tròn