Tag: Nữ Thần Bắt Mũi

Nữ Thần Bắt Mũi Chắn Bùn

_nữ thần làm bằng nhôm đúc dùng để bắt vào mũi vè (chắn bùn) của xe đạp. _làm trang trí cho xe đẹp hơn.giá trên chỉ 1 nữ thần.